מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

ויקרא את שם המקום ההוא ה' יראה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי