מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תפילת הדרך (שיחת הכנה לקראת בין הזמנים)

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר