מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ישראל מרכז העולם - מבט אמוני לתכנית המאה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור