מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

"ברך אברכך" - בכמות ובאיכות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור