מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ועבדו לעולם- עבדי השם או עבדים לתרבות המדיה?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור