מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

משה קיבל תורה מסיני ומסרה...

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר