מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

וישב אברהם עם נעריו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור