מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

והגבלת את העם - שלושת ימי ההגבלה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור