מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אין עוד מלבדו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור