מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אתה גיבור לעולם ה'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור