מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור ט'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר