מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור ל"ג איסרו חג

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר