מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור מ' גדול תלמוד שמביא לידי מעשה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר