מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור מ"ב שותף או לקוח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר