מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » במדבר

שיחה לפרשת במדבר - גוי אחד בארץ

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור