מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור נ"א חשיבות לימוד התורה מתוך שאיפה לגדלות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר