מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » במדבר

שיחה לפרשת נשא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור