מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור נ"ב לימוד תורה לשם בניין האומה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר