מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור נ"ז ימי שובבי"ם מאבק ישראל בטומאת מצרים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר