מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיעור ס"ה והאר עינינו בתורתך

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר