מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חלק ע"ו היחס הנפשי לבניין ירושלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר