מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חלק פ"א עבודת ערב ראש השנה חשבון הנפש לקראת יום הדין

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר