מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חלק פ"ב עבודת עשרת ימי תשובה קניית התבוננות פנימית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר