מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חלק קכ"ב - בהקשר ליום העיון בחנוכה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור