מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמב"ם

ווידוי מעשה המצווה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר