מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

פסקה א שיעור 2

ע"י: הרב יוסף קלנר