מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה - רל"ו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר