מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה חלק ר"מ פרשת בלק

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור