מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

הקדמה ופסקה א חלק 1

ע"י: הרב יוסף קלנר