מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פורים

מעלת יום הפורים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר