מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

פרק שני אות ה"א - המשך

ע"י: הרב אריה שפירא