מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

פרק שני אות זי"ן

ע"י: הרב אריה שפירא