מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

פרק ד' - שיעור שלישי

ע"י: הרב אריה שפירא