מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פתיחת זמן חורף

ועת לכל חפץ ( חלק שח)

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור