מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

הנהגת המשפט בעולם

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי