מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

תכלית יצירת האדם

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי