מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

מושג השלמות

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי