מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

הקדמה - אודות המחבר והספר

ע"י: הרב אריה שפירא