מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

הצמצום בבריאת העולם והאדם

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי