מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

ההבטחה לאברהם

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל