מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

הידיעות השורשיות באלוקות

ע"י: הרב אריה שפירא