מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

השגת ה' ע"י אמונת הייחוד

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי