מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

הבירור העצמי של הייחוד וענין הפנמת הלימוד

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי