מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

המסורת והשכל בהכרת האלוקות

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור