מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

שירה בבתי משתאות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור