מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

השפעת ההשקפה על ההלכה

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי