מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

ברית בין הבתרים - הקרבה שלנו אל ה' והיחס לאומות העולם

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל

Acrobat להורדת השיעור