מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

מערכות נוספות בברית בין הבתרים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל