מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תוכנית ירושלים

ירושלים כחיבור בין שמים לארץ

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי