מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תוכנית ירושלים

ירושלים - העיר הנבדלת

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי